3. Байкі ў вершах. Мараль у змозе ўратаваць (100 вершаў).

 

Анатолій Балуценка

http://ab32ru.narod.ru

 

 

5006     СКАЖУЦЬ РАМОНКI

 

Да каханкi шлях трымаць,

Цi дамоў да жонкi?

Каго лепей абдымаць,

Скажуць хай рамонкi.

 

25.01.2001

 

Home Page

 

5007     ПЛАЧ ПА КРАСЕ

 

Плакала чарэшня па красе:

Кветак засталося вельмi мала,

Хоць вэлюм вясновы мелi ўсе,

Вяршалiну бура паламала.

 

26.01.2001

 

Home Page

 

5009     КЕПСКI СУСЕД

 

Вясной было цудоўна, цяжка летам,

Здараецца такое у бяроз,

Бо дуб жаданы кепскiм стаў суседам,

I не галубiў больш пяшчотай лёс.

 

26.01.2001

 

Home Page

 

5010     ЦУДОЎНЫЯ АБЛОКI

 

Цудоўныя бялюткiя аблокi,

Здаецца: iх красе няма цаны,

Калi запоўняць небасхiл высокi,

То затуляюць сонца i яны.

 

26.01.2001

 

Home Page

 

5015     НЕПАХIСНЫЯ ДУБЫ

 

Здавалiсь моцнымi пагрозы

Ад немiнучай барацьбы,

Шумяць лiстотаю бярозы,

Ды непахiсныя дубы.

 

28.01.2001

 

Home Page

 

5028     ЗНIШЧАЛЬНАЯ ЛАВIНА

 

Якi быць можа ад сумётаў страх,

Калi пад iмi цiха спiць далiна?

Ды небяспека тоiцца ў гарах:

Знiшчальнаю становiцца лавiна.

 

31.01.2001

 

Home Page

 

5029     БОЛЬ РЭЧКI

 

У рэчкi сумны i няшчасны лёс,

Бо перажыць прыходзiцца пакуту,

Бо боль ручай празрысты ёй прынёс:

Жахлiвую для фауны атруту.

 

31.01.2001

 

Home Page

 

5032     ПЕРАД БУРАЙ

 

Зашумела нiва перад бурай,

Кепскiя спаткалiся часы,

Цяжка устаяць перад вiхурай,

Каб не зруйнавалiсь каласы.

 

31.01.2001

 

Home Page

 

5033     ЦУДОЎНЫ БЕРАГ

 

Хвалi бiлi у бераг цудоўны,

Непахiсны ён быў, нiбы сталь,

Ды, нарэшце, стаў гладкi i роўны.

Як красы дзiўнай хвалям не жаль?

 

31.01.2001

 

Home Page

 

5034     СКРЫЎДЖАНЫЯ БЯРОЗЫ

 

Упарта дзьме вясновы вецер,

Капёж не выплакаў ўсiх слёз,

Зялёным хутка стане вецце

Зiмою скрыўджаных бяроз.

 

1.02.2001

 

Home Page

 

5038     ЧЫСЦIНЯ АДНОСIН

 

Спытаў пясочак жоўценькi у рэчкi:

«Навошта варушыць мяне на дне?»

Казала плынь: «Не замiнаюць спрэчкi,

Бо чысцiня адносiн не мiне.»

 

2.02.2001

 

Home Page

 

5039     НЯМЫ ЛЕС

 

Вецер сiлай сваёй ганарыўся,

Дрэвы скардзiлiсь: «Бедныя мы»,

Ды, нарэшце, ад працы стамiўся,

I замоўкнуў лес, нiбы нямы.

 

2.02.2001

 

Home Page

 

5040     ЛЁС КРАСУНI

 

Пiлавалi сасну для будовы:

Самым лепшым упасцi прыйшлось.

Заўжды лёс у красунi суровы:

Вабiць знiшчыць яе прыгажосць.

 

2.02.2001

 

Home Page

 

5043     БЯСКОНЦЫ ГУШЧАР

 

Ззяла вясёлка ад радасных мар,

Ява сустрэла сурова:

Цяжка iсцi праз бясконцы гушчар,

Клiча наперад дуброва.

 

2.02.2001

 

Home Page

 

5069     ПАД СЯКЕРУ

 

За рэчкай рос стомкi рэлiктавы лес,

Прыгожы, як казка, не ў меру.

Не любяць шчаслiвых разумных гарэз,

Папаў таму лес пад сякеру.

 

6.02.2001

 

Home Page

 

5070     ПЫШНЫ МОХ

 

Падобна на луг, зелянеў пышны мох,

I мяккасць у iм, i пяшчота,

Але ступiць некалькi крокаў не змог:

Уграз па калена ў балота.

 

6.02.2001

 

Home Page

 

5071     НАСТУПНЫ КРОК

 

Цудоўна змяя выглядае здалёк,

Душу не турбуе пакутай,

Ды кожны наступны палохае крок,

Бо бачыцца джала з атрутай.

 

6.02.2001

 

Home Page

 

5078     ХВАЛI ПЯШЧОТЫ

 

Аб шчасцi бярозы вясною спявалi,

Якое прыносiць любоў,

Лiлiся пяшчоты цудоўныя хвалi,

Растала каб сэрца дубоў.

 

7.02.2001

 

Home Page

 

5082     НЕПАХIСНЫЯ ДУБЫ

 

Бушуюць душэўныя буры,

Няўтульна ад горкай журбы,

Нясуцца бясконца вiхуры,

Стаяць непахiсна дубы.

 

8.02.2001

 

Home Page

 

5088     ВАБIЦЬ ЗЯМЛЯ

 

Зайздросна стала курыцы аднойчы:

Пабачыла у небе жураўля.

Але штодня ёй зерне сыплюць двойчы,

Не неба яе вабiць, а зямля.

 

9.02.2001

 

Home Page

 

5090     НЕДАЛЁКI ЕЛЬНIК

 

Цудоўны i прыгожы лес высокi,

Ды ў iм заўжды магчыма заблукаць.

Мо лепей выбраць ельнiк недалёкi,

Ад водару каб шчасце атрымаць?

 

9.02.2001

 

Home Page

 

5094     ПЛАКУЧЫЯ БЯРОЗЫ

 

Уносiць плынь лiсток апошнi з дуба,

Яшчэ шмат лiсця залатога у бяроз,

К дубам заўжды раней прыходзiць згуба,

Бярозы робяцца плакучымi ад слёз.

 

9.02.2001

 

Home Page

 

5107     МОЦ КРЫЛАЎ

 

Як заўчасна падлётак iмкнецца з гнязда,

Каб свабоды пазнаць асалоду,

Ён становiцца хутка ахвярай ката,

Крылаў моц трэба мець для палёту.

 

13.02.2001

 

Home Page

 

5110     УЛАДА ЛЁДУ

 

Зiмой ў мароз зрабiўся лёд з вады,

I гаспадарыць стаў вакол упарта,

Але вясна здарылась, як заўжды,

I ўлада лёду апынулась жартам.

 

13.02.2001

 

Home Page

 

5113     УГОДЛIВЫ РУЧАЙ

 

Ручай iмкнуўся у далiну,

Не ведаў, што прыйдзе бяда,

Ён з рэчышча выносiў глiну,

Ды ссох, бо скончылась вада.

 

14.02.2001

 

Home Page

 

5119     ПУСТАЗЕЛЛЕ

 

Знiшчалi заўжды пустазелле упарта,

Каб чыстаю стала ралля,

Ды спёка пачала пячы не на жарты:

Без вiльгацi ссохла зямля.

 

15.02.2001

 

Home Page

 

5123     ВЫНIК У КАХАННI

 

Стрымаць немагчыма плынь бурнай ракi,

Разбурыць любую плацiну,

I вынiк ў каханнi таксама такi,

Калi замiнаць моцна сыну.

 

17.02.2001

 

Home Page

 

5128     НАХАБНЫ АСОТ

 

Шмат сiл патрэбна аддаваць штогод,

Iначай ураджай мець не прыйдзецца,

Але нахабны сам расце асот,

I знiшчыць яго рэдка удаецца.

 

17.02.2001

 

Home Page

 

5138     ДУБОК

 

Жолуд на зямлю упаў няшчасны,

Мерз пад снегам, пад дажджамi мок,

Але дзень прыйшоў вясновы ясны,

I з яго праклюнуўся дубок.

 

19.02.2001

 

Home Page

 

5139     КАЧКА I ВЕРАБЕЙ

 

Тлустай качцы верабей зайздросцiў,

Ды пранеслась хуткая вясна,

Ўвосень засталiся з яе косцi,

Мае ў паляваннi кошт яна.

 

19.02.2001

 

Home Page

 

5161     МУХА Ў МЁДЗЕ

 

Прывабны i жаданы мёд,

Яго спрабуюць пры нагодзе,

Ды ў iм вытокi ўсiх нягод:

Страчае волю муха ў мёдзе.

 

22.02.2001

 

Home Page

 

5183     ЦЯЖКI ЎРАДЖАЙ

 

Схiлiлась калоссе над нiвай,

Не бачны iм больш небакрай,

Iх доля была нешчаслiвай,

Бо цяжкi саспеў ураджай.

 

25.02.2001

 

Home Page

 

5184     ПЫХА

 

Шыпулькам з пыхаю казалi лiсты дуба,

Шырэй яны i значна прыгажэй,

Ды позняй восенню да iх падкралась згуба,

I знiклi пад сумётамi завей.

 

25.02.2001

 

Home Page

 

5185     КРОПЕЛЬКА

 

Вiсела кропелька расы, вясёлкай ззяла,

Цудоўны лёс адкрыўся ёй ў жыццi,

З травiнкi ў лужыну ад ветрыку упала,

Была i знiкла, следу не знайсцi.

 

25.02.2001

 

Home Page

 

5190     КВЕТКА ШЧАСЦЯ

 

Кветку шчасця я шукала ў лузе,

Ў лесе, ў полi бегла па мяжы,

Але падказаў з буслянкi бусел:

«Шчасце трэба будаваць ў душы.»

 

26.02.2001

 

Home Page

 

5193     НАВАЛА

 

Бег цiхi, чысты, нiбы шкло, ручай,

Хацеў дажджу, вады здавалась мала,

Пранесся лiвень, i прыйшоў адчай,

Бо бруд прынесла страшная навала.

 

26.02.2001

 

Home Page

 

5194     СУНIЧНАЯ ПАЛЯНА

 

Сунiцы скардзiлiсь на сосны нездарма,

Бо сонейка у iх занадта мала,

Лес спiлавалi, i зусiм яго няма,

Сунiчная паляна з iм прапала.

 

26.02.2001

 

Home Page

 

5195     КУСТ РУЖЫ

 

Зрывалi кветкi, гараваў куст ад пакут,

Здавалась, што канца няма абразам,

Ды назаўсёды знiк чырвонай ружы цуд,

Бо плуг рашыў усе праблемы разам.

 

26.02.2001

 

Home Page

 

5196     МЯЖА

 

Раз або два штогод аралi поле,

Ды добра ўсталявалася мяжа,

Хоць не радзiла ураджай нiколi,

Не мела здзекаў цела i душа.

 

27.02.2001

 

Home Page

 

5197     ВЯРШЫНI МАР

 

Вяршынi моцна вабiлi бясконца,

Яны былi вяршыняй ўзнёслых мар,

Здавалась, там заўсёды ззяе сонца,

Але яны ў снягах i шапках хмар.

 

27.02.2001

 

Home Page

 

5203     АСЕННЯЯ ЦАНА

 

Плыла ў блакiтным небе аблачынка,

I сонца ззяла, бо была вясна,

Ды стала з яе шэрая хмурынка,

Iнакшая асенняя цана.

 

28.02.2001

 

Home Page

 

5204     ВЯСНОВЫ РУЧАЙ

 

Ручай вясновы бег у рэчку жвава,

Глыбокi быў i замiнаў прайсцi,

Бо часам i вясенняя навала

Здарыцца можа ў сонечным жыццi.

 

28.02.2001

 

Home Page

 

5211     ПРЫГАЖЭЙШЫ

 

Дубы, як волаты, стаяць,

Ды вабiць моцны i вышэйшы,

Каханых проста выбiраць:

Хвалюе сэрца прыгажэйшы.

 

1.03.2001

 

Home Page

 

5218     ГАЛАВЕШКА

 

Пагасла вогнiшча, ды галавешка тлее,

Нястрымна толькi без агню чадзiць,

Але яна выдатна полымем сагрэе,

Старанна як яе паварушыць.

 

2.03.2001

 

Home Page

 

5226     ЖУРАЎЛI Ў НЕБЕ

 

Ляцяць высока ў небе жураўлi,

Сваiм палётам кожны ганарыцца,

Ды жыць iм немагчыма без зямлi,

Ўсё роўна трэба на яе садзiцца.

 

3.03.2001

 

Home Page

 

5227     ВЫСОКАГОРНЫ ТУПIК

 

Вяршыня вабiла чароўнаю красою,

Ды апынуўся надта вострым пiк,

Адсутнасць месца не дае цяпер спакою:

Высокагорны трапiўся тупiк.

 

4.03.2001

 

Home Page

 

5246     ГОРА ПЯСКУ

 

Раз'юшылась бурнае мора,

Пясок бiў няшчадна прыбой,

Ды часам стрываць лепей гора,

Гiбець чым ў пустынi сухой.

 

7.03.2001

 

Home Page

 

5248     МАГУТНЫЯ ДУБЫ

 

Час пройдзе, i саспеюць жалуды,

Сарве з галля iх моцнымi вятрамi,

Вясною прарастуць, каб праз гады

Самiм iм стаць магутнымi дубамi.

 

8.03.2001

 

Home Page

 

5274     ЗМЫВАЕ БРУД

 

Няхай небяспека прыйдзе ад паводкi,

I шмат непатрэбных пакут,

Хоць цяжка, ды час кепскi вельмi кароткi,

Паводка змывае ўвесь бруд.

 

12.03.2001

 

Home Page

 

5288     ЧОРНАЯ ПАДЗЯКА

 

Плады, як цуд, налiлiся на грушы,

Вялiкi сук зламаў цяжар,

Падзякай чорнай адгукнуцца душы

На добры, бескарысны дар.

 

14.03.2001

 

Home Page

 

5302     ЗАЛАТЫЯ ПЯСЧЫНКI

 

Плынь пясчыначкi гонiць па дну ручая,

Iм спакою няма i супынкi,

Ды для кожнай знаходзiцца пара свая.

Мо таму залатыя пясчынкi?

 

16.03.2001

 

Home Page

 

5304     СКАЛА I ТРАВIНКА

 

Каханая – як гордая скала,

Iначай – як травiнка пры дарозе,

Скала заўсёды моцнаю была,

Стаптаць заўжды травiнку кожны ў змозе.

 

16.03.2001

 

Home Page

 

5305     ЛЕПШ НЕ ВЕДАЦЬ

 

Бярозкам падабаюцца дубы,

Але дубоў навокал вельмi мала,

Лепш iх не ведаць, каб не мець журбы,

Каб доля потым жорстка не збiвала.

 

16.03.2001

 

Home Page

 

5310     СМАК ПАЛЫНУ

 

Калi штодня бясконца мёд i мёд,

То з горкi шчасця хочацца ў далiну,

Лепш нават быць ў знямозе ад маркот,

Прыемней надта горкi смак палыну.

 

16.03.2001

 

Home Page

 

5322     ЛАГОДНАЯ ЦIША

 

Хай вецер злуецца, аж стогнуць лясы,

Хай жыта на полi калыша,

Трываюць, бо ведаюць: прыйдуць часы,

I будзе лагодная цiша.

 

18.03.2001

 

Home Page

 

5323     НЕ З ПАДОБНЫМ

 

Насенне дзьмухаўца занесла на граду,

Дзе сярод руж ён – толькi пустазелле,

Ў жыццi заўжды чакаць прыходзiцца бяду,

Як не з падобным спраўлена вяселле.

 

18.03.2001

 

Home Page

 

5351     АДГУКНУЛАСЬ

 

Вецер распраўляў упарта крылы,

Адгукнулась стромкая сасна,

Хаця ён быў ёй не вельмi мiлы,

Ды маўчаць больш не магла яна.

 

22.03.2001

 

Home Page

 

5352     КАЛЮЧКI

 

Вiшня пыталася не для забаўкi

Ў цёрну, што рос на мяжы:

«Смак тваiх ягад i кепскi, i даўкi,

Дзе ўзяць калючкi, скажы?»

 

22.03.2001

 

Home Page

 

5353     НЕ ДАЧАКАЛIСЯ

 

Шмат бабак паднялось ў беразняку,

Дзябёлыя, як маладзiцы, былi,

Чакалi яны моцную руку,

Але не дачакалiся, пагнiлi.

 

23.03.2001

 

Home Page

 

5357     СВАВОЛЬНIЦА

 

Трава заўсёды сцелецца па плынi,

Каб рэчцы добры макiяж ствараць.

Свавольнiца хай рэчышча пакiне,

Ў балоце лепш ёй месца выбiраць.

 

23.03.2001

 

Home Page

 

5360     ПЛАКАЛI БЯРОЗЫ

 

Ад буры плакалi бярозы,

Дубоў няма, каб баранiць,

Бо вецер шморгае за косы

I хоча да зямлi схiлiць.

 

25.03.2001

 

Home Page

 

5367     АКСАМIТНЫ МОХ

 

Аксамiтны мох жаданы,

Прыгажэйшы, чым трава,

Выгляд у яго падманны,

Бо пад iм заўжды дрыгва.

 

26.03.2001

 

Home Page

 

5402     БУТОН

 

Куст ружы ссох, пасыпалiсь пялёсткi,

Здавалась, што чакае хуткi скон,

Ды лёс не быў к яму занадта жорсткi:

Як фенiкс з поплу, вырастаў бутон.

 

31.03.2001

 

Home Page

 

5428     ЛЕС ШУМIЦЬ

 

Або слабое вырасце карэнне,

Цi ад трухi няздатны дрэвы жыць,

Пападаюць няшчасныя ў iмгненне,

Лес не заўважыць, як раней, шумiць.

 

2.04.2001

 

Home Page

 

5429     СТАРАЯ ГРУША

 

Стаiць старая груша на мяжы,

Ёй, пэўна, сто гадоў, а можа болей,

Але цвiце, каб шчасце мець ў душы,

Не мiрыцца нiяк з старэчай доляй.

 

2.04.2001

 

Home Page

 

5438     ШЭРЫ КАМЕНЬ

 

Казаў ўсiм яблык, што занадта непрыгожы

Той шэры камень, што пад яблыняй ляжаў,

Але галiнку незнарок крануў прахожы,

Разбiўся яблык, бо моц каменю пазнаў.

 

4.04.2001

 

Home Page

 

5449     НЯЗВАНАЯ БЯДА

 

Вярба глядзела ў цiхую ваду,

Гарэла ад маланкi, як паперка,

Але сваю нязваную бяду

Яна перакладала на люстэрка.

 

4.04.2001

 

Home Page

 

5560     СЛАБАЯ ЛЮБОЎ

 

Вабiць дуб, ён статны i высокi,

Але многа пыхi у дубоў,

Да яго зрабiць iмкнуцца крокi,

Таму ў яго слабая любоў.

 

18.04.2001

 

Home Page

 

5562     МУДРЫ РАК

 

Можа рак i перадам хадзiць,

Але пры сустрэчы з грозным катам,

Каб сабе няшчасце не здабыць,

Вельмi мудра адплывае задам.

 

18.04.2001

 

Home Page

 

5571     КРОТ I БУСЕЛ

 

Сядзеў крот невылазна пад зямлёй,

Хоць бусел лепшым быў яго суседам,

Пакутаваў ад сцюжы крот зiмой,

А бусел любаваўся дзiўным светам.

 

19.04.2001

 

Home Page

 

5602     ПЛАТА ЗА ДАБРЫНЮ

 

Была вясна, i яблыня кахала,

Увосень аж згiналась ад пладоў,

Але бяду за дабрыню спаткала:

Ад перагрузкi расшчапiўся ствол.

 

22.04.2001

 

Home Page

 

5611     АДНА БЯРОЗКА

 

Шмат сосен у лесе, яны не хвалююць,

Хоць золата ззяе ў кары,

Ды струны душы хваляванне адчуюць:

Бярозка адна на гары.

 

24.04.2001

 

Home Page

 

5624     ЖАЛОБНАЕ IМГНЕННЕ

 

Змагаўся з ветрам дуб стары,

Прыйшло жалобнае iмгненне,

Упаў яшчэ не да пары:

Ручай падмыў яму карэнне.

 

26.04.2001

 

Home Page

 

5625     БУРА

 

Пранеслась бура, аглядзеўся лес,

Ляжалi дрэвы, сцятыя вiхурам,

Ды не адчуў яе пагрозы бэз,

Бо рос ў зацiшку пад вялiкiм мурам.

 

26.04.2001

 

Home Page

 

5651     ХЛЕБ З КВАСАМ

 

Прыемны смак у булачкi з iкрой,

Але бывае кепскi прысмак часам,

Бо у душы блукае неспакой.

Мо чорны хлеб прыемней есцi з квасам?

 

30.04.2001

 

Home Page

 

5675     АГРЭСIЎНАЯ МЫШКА

 

Было шмат хваляванняў i маркот,

Сядзець ўвесь час прыходзiлась ў зацiшку,

Зусiм бяззубым стаў, нарэшце, кот,

Зрабiў тым самым агрэсiўнай мышку.

 

3.05.2001

 

Home Page

 

5676     ПРЫГАЖОСЦЬ

 

Казала кветачка другой,

Што прыгажэй усiх на свеце,

Дзяўчынка жорсткаю рукой

Яе сарвала у букецiк.

 

3.05.2001

 

Home Page

 

5680     ГАНАРЫСТАЯ ВIШНЯ

 

Хоць вiшня сваiм цветам ганарыцца,

Цвiце яна не больш, як дзесяць дзён,

Не вельмi ганарыстая сунiца,

Ды ягадкамi ззяе ўвесь сезон.

 

4.05.2001

 

Home Page

 

5681     АСIНА I ДУБЫ

 

Асiна аж дрыжала ад зайздросцi

I цяжка знемагала ад журбы.

Чаму яе зусiм не хваляць штосьцi?

Чаму больш падабаюцца дубы?

 

4.05.2001

 

Home Page

 

5733     ВЕДЫ

 

Адрознiць як апеньку ад паганкi?

Памылка непапраўныя дасць беды.

Не зведаць каб пакуты ад падманкi,

Мець трэба не абы-якiя веды.

 

10.05.2001

 

Home Page

 

5743     ДУРНЕНЬКI РУЧАЙ

 

Ручай казаў незадаволена трысцю:

«Ад вас мне цень i горыч ад маркоты»,

Трысцё ў адказ: «Твайму спрыяем мы жыццю,

Бо высахнеш, дурненькi, ад спякоты».

 

12.05.2001

 

Home Page

 

5751     ЗАЛАТЫ ПЯСОЧАК

 

На сонцы ззяў пясочак залаты,

Але на рэчцы паднялiся хвалi,

I ўраз патокi пенныя вады

Яго красу цудоўную схавалi.

 

13.05.2001

 

Home Page

 

5756     ГРЫБЫ

 

Блукаю ў лесе ў пошуках грыбоў,

Хачу баравiкоў нарэзаць зранку,

Але бясконца сустракаю зноў

Падгруздак або белую паганку.

 

14.05.2001

 

Home Page

 

5757     СУМНАЯ ВОСЕНЬ

 

Вясной квiтнела яблынька, як цуд,

Налiць улетку яблыкi iмкнулась,

Увосень яны падалi у бруд,

Бо кожнае чарвiвым апынулась.

 

14.05.2001

 

Home Page

 

5767     НОРАЎ ЛЯСОЎ

 

Баран жадаў быць шэфам у ваўкоў,

Бо зведаў лугавыя ўсе дарогi,

Але iнакшы нораў у лясоў,

Ад барана засталiсь толькi рогi.

 

15.05.2001

 

Home Page

 

5788     НАХАБНЫ ПЯСОК

 

Аднойчы мелiна казала плынi:

«Тут будзе выспа, адыходзь убок»,

Як ад дажджу паток магутны хлыне,

Нахабны змые з рэчышча пясок.

 

19.05.2001

 

Home Page

 

5796     КРЫНIЦА

 

Бясконца будзе чыстаю крынiца,

Калi з яе браць кожны дзень ваду,

Працяглы перапынак як здарыцца,

Вада ў ёй зацвiтае, на бяду.

 

19.05.2001

 

Home Page

 

5797     СТРУМЕНЬЧЫК

 

Струменьчык, нiбы серабро, iскрыцца,

Ставок не мае крышталёвых вод,

Як ў русе ачышчаючым спынiцца,

То можна стаць падобным да балот.

 

19.05.2001

 

Home Page

 

5812     КРЫНIЦА I РАКА

 

Як раса, вада ў ёй серабрыцца,

Дно яе з бялюткага пяску,

Ўсiх няздатна наталiць крынiца,

Спадзяванне толькi на раку.

 

21.05.2001

 

Home Page

 

5813     ТРАВА I ВЕРАСЫ

 

Цвiла трава i марыла аб шчасцi,

Ды на зямлю упала ад касы.

Чаму зусiм не ведаюць напасцi,

Квiтнеюць нават ўвосень верасы?

 

21.05.2001

 

Home Page

 

5841     КРЫЛАТЫ ВЕРАБЕЙ

 

Сядзiць у шчыльнай клетцы салавей,

Гаспадару пяе ўвесь час рулады,

А вольны незалежны верабей

Цырыкае, што хоча, бо крылаты.

 

27.05.2001

 

Home Page

 

5842     ГАНАРЛIВАЯ ПШАНIЦА

 

Залатая цвёрдая пшанiца

Жыта зневажала, як магла,

Не дарэчы вельмi ганарыцца,

Бо, як жыта, пад сярпом лягла.

 

27.05.2001

 

Home Page

 

5866     АСОБНЫЯ РУЧАI

 

Калi асобна рэчышчы прайшлi,

Заўжды iдзе мiж ручаямi спрэчка,

Не наталiць ад спёкi iм зямлi,

Злiлiсь бы, каб магутнай стала рэчка.

 

30.05.2001

 

Home Page

 

5881     IМКЛIВАЯ ВАДА

 

Журчыць iмклiвая вада,

Ёй песнi пець заўжды ахвота,

Калi сканчаецца хада,

Ў душы ўтвараецца балота.

 

1.06.2001

 

Home Page

 

5884     АДНОЛЬКАВАЯ ВОСЕНЬ

 

Спадае восенню з галля любы лiсток,

Цi сумаваў ў жыццi ў цянi бясконца,

Цi ветру свежаму не раз падставiў бок,

Цi меў пяшчоту ад дажджу i сонца.

 

1.06.2001

 

Home Page

 

5885     РАННЯЕ ЦВIЦЕННЕ

 

Як кветкi хутка ў лузе зацвiтуць,

Яны у змозе пладаносiць,

Калi працэс цвiцення зацягнуць,

Няшчадна iх каса пакосiць.

 

1.06.2001

 

Home Page

 

5887     КАРАНI

 

Хай змерзне кожная галiначка у кроны,

Але, калi засталiсь каранi,

Зрастаюць парасткi, i зноў шацёр зялёны

Падорыць ўдосталь радасныя днi.

 

1.06.2001

 

Home Page

 

5892     КЛЕТКА

 

Хто кажа: «Ў пакараннi моц мая»,

Той вельмi памыляецца цi хлусiць,

Трымаць магчыма ў клетцы салаўя,

Да нельга заспяваць яго прымусiць.

 

2.06.2001

 

Home Page

 

5924     ПЛАКУЧАЯ ВЯРБА

 

Ўтаймаваць няпрошаныя слёзы

Цяжка, як ў душу прыйшла журба,

Лiчаць, што плакучыя бярозы,

Сапраўды заплакала вярба.

 

5.06.2001

 

Home Page

 

5938     СЛЁЗЫ ЖУРБЫ

 

Вясной тужліва плакалi бярозы,

Бо раны iм рабiлi у назе,

Цяклi журбы несуцяшальнай слёзы,

Таму што не такiя, як усе.

 

7.06.2001

 

Последний стих     Home Page

 

 

 

Сайт создан в системе uCoz